camilla.hentschel@telia.com

0709 69 63 00

Rådgivning

Vår värld idag förändras snabbare än någonsin.

 

Feng shui handlar om hur allt omkring oss påverkar 

men också om vad vi kan göra för att förbättra miljön,

både inne och ute i den privata sfären likväl som den offentliga.

 

Trots att det är en gammal lära är den mycket användbar i dagens samhälle.

 Det beror på att vi människor är desamma trots att vi lever i en högteknologisk värld.

 

Att lära sig se och förstå hur miljön påverkar är grunden i feng shui.

Alla platser går att förändra och förbättra. Det som krävs är kunskap.