Hållbara miljöer för framtiden

Den metod jag arbetar efter är en autentisk feng shuimetod. Det betyder att metoden ligger så nära den ursprungliga kinesiska läran som möjligt.

I mitt arbete använder jag mig både av den kinesiska kompassen och av min kunskap om formernas påverkan på miljön. Att bygga eller renovera med feng shui som grundförutsättning är att skapa livskraftiga miljöer där människor kan leva och verka i många år framöver. Jag har många års utbildning och erfarenhet av att arbeta med feng shui som grundförutsättning. Jag arbetar i självständigt eller i samverkan med arkitekter, inredare och trädgårdsanläggare. Mina kunder är privatpersoner, företag och uppdragsgivare inom offentligt sektor i Sverige och utomlands.

Forskning kring feng shui

Foto Karin Mönefors Foto Karin Mönefors

I offentliga miljöer så som sjukhus och skolor finns det mycket att göra för att skapa bättre miljöer. Feng shui är en användbar metod som skapar lugn och ro för bättre läkning och inlärning. Ett forskningsprojekt fortgår på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Genom att inreda vårdrummet efter principer för feng shui studeras patienternas påverkan och välbefinnande. Projektet beräknas pågå i fem år. Rapportering av forskningsresultaten kommer att ske via publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Projektledningen består av Ingegerd Bergbom, Professor vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet och Berit Lindahl, Med. Dr och lektor vid Institutionen förVårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Forskarpartners är Institutionen för Vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, representanter för IVA, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, feng shui konsult Camilla Hentschel, arkitekt Maria Berezecka vid Chalmers tekniska högskola samt Fagerhults Belysning AB, Input Interiör och AB Ludvig Svensson i Kinna.Tjänster:

 

Hem & trädgård

Val av tomt och byggnad samt planering av trädgård

Placering av viktiga funktioner så som dörrar och infarter

Genomgång av planskiss och råd om rummens placering och
funktion

Färgval och möblering

 

Kontor & butik

Hjälp att hitta bästa läge för kontor och butik

Utformning av entré och reception

Rummens planering och funktion

Färgval och möblering

 

Betong & grönska

Stadsplanering

Utformning av nya och befintliga stadsdelar

Grönområdens placering och karaktär

Planering av hotell, affärscentrum och boendekvarter