Trädgårdens form

 

När du betraktar ditt hem och din trädgård är det viktigt att se miljön lite på avstånd.

Så ta ett steg tillbaka. Ställ dig utanför tomten och fundera på hur den ser ut.

Hur är huset placerat på tomten? Finns det en symmetri i sidornas

förhållande till varandra? Hur stor är baksidan, respektive framsidan?

Hur är markens lutning?

Det här är första steget för god feng shui i trädgården.

Det krävs teoretisk kunskap och ganska mycket träning för att lära sig förstå den grundläggande formen och framförallt hur man ska kunna förbättra den.

Också den allra mest omöjliga miljön går att förändra till det bättre.

Kunskap om feng shui bygger på kunskap om människans samspel med naturen och är inget hokus pokus. Förståelse för miljöns påverkan bygger på mångtusenårig erfarenhet och logiska principer.

Tips och råd kan man få genom litteraturen men kunskap måste praktiseras och förstås genom att man lär sig se olika typer av miljöer och dess påverkan på människor.

 

Öppna ytor och högre baksida i trädgården ger rumslighet.

Att tänka på insidan

 

Att skapa hållbara miljöer handlar om mer än känsla för design och miljötänkande.

När man inreder med autentisk feng shui ser man dels till planlösningen och dels tar man hänsyn till kompassriktningarna.

Rent praktiskt betyder det att titta på rummens funktion utifrån placering i huset (på samma sätt på ett kontor eller i en lägenhet).

Det handlar om att välja rätt färger och att placera möbler korrekt. Det har också stor betydelse var badrum och sovrum placeras.

För en affärsdrivande rörelse så som en butik eller ett kontor är det av avgörande betydelse hur entré och reception utformas och var ingången placeras. Att förändra med feng shui handlar om allt från att placera möbler, skapa en fördelaktig planlösning till att välja tomt och placering av huskropp.