Litteratur

Feng shui är förmåga att förstå miljöns påverkan på
människan. För att verkligen förstå vad som styr detta samspel behöver man
använda alla sina fem sinnen, gå ut i natur och stadsmiljö, titta, lukta,
känna, lyssna, smaka. Att granska former i den naturliga miljön är A och O, var det finns vatten och berg. Att känna på jorden under stenar, titta på djurliv och
insekter och förnimma vart vindarna blåser – det är att lära sig förstå feng
shui. I stadsmiljön handlar det om att studera flöden, hur vägnäten dras, hur byggnader ser ut och ligger i förhållande till varandra. Var det finns grönområden och vila respektive trafik och puls och hur det påverkar människorna som bor och verkar i staden. Att arbeta med feng shui är inte enbart en teoretisk kunskap utan också ett hantverk. Att lära sig hantera kompassen är som att lära sig spela ett
instrument. De böcker jag skriver ska ses som grundläggande kunskap och
förhoppningsvis kunna ge några aha-upplevelser på vägen mot en djupare
förståelse. Mina böcker, Feng shui för hem och trädgård, Feng shui rum för rum samt Feng shui i trädgården är utgivna på Bonniers. 
.

Botaniska trädgården i Göteborg
Botaniska trädgården i Göteborg