Den ödmjuka tjänstemannens trädgård

För några år sedan besökte jag de kinesiska trädgårdarna i Suzhou som finns på Världsarvslistan. Utifrån min kunskap om klassisk feng shui kommer jag att berätta om kinesisk trädgårdskonst i bloggen.

De kinesiska trädgårdarna, som uppfördes på 1600-talet, byggdes på andra värdegrunder än de europeiska som vi är vana vid. I de kinesiska trädgårdarna är den filosofiska symboliken central och själva idén bakom. De estetiska värdena ligger i att förstå sambandet och kontrasten mellan exempelvis sten och vatten, varje växts filosofiska innebörd och övergångarna som symboliserar livets flykt och tidens gång och som manifesteras i portar, gångar, broar och rumsligheter att ta sig igenom.

Kommentera gärna: