Feng shui och god arkitektur hör ihop!

Det går inte att komma ifrån att utgångspunkten för feng shui är annorlunda än hur vi nutida västerlänningar vanligtvis ser på tillvaron. En av grundprinciperna för kunskapen är kunskap om chi. Vad är då chi? Ett mångfacetterat begrepp som omfattar mycket och inte är så lättöversatt just för att vi inte har med oss förståelsen för chi i vår kultur. Livsenergi är den vanligaste översättningen. Men vi behöver inte fördjupa oss i begreppet, det intressanta är hur teorierna  om feng shui kan tillämpas för att förbättra miljöer. Om någon tycker att det förhållningssättet verkar konstigt vill jag påpeka att man inom svensk sjukvård kringgått det faktum att samma tankar ligger till grund för akupunktur och man använder metoden trots att förklaringsmodellen är så främmande tänkandet inom västerländsk medicin.

Feng shui kommer från samma filosofi som ligger bakom kunskap om akupunktur, qigong och klassisk kinesisk medicin. Det intressanta för mig har alltid varit vad metoden har för effekt. Vad kan kunskaper och teorier om feng shui göra för vår förståelse för hur vi kan förbättra miljöer oavsett om det handlar om hur vi har det hemma, eller på kontoret eller hur vi utvecklar våra städer? Efter att ha studerat och arbetat med feng shui i över tio år kan jag säga att det är en logisk lära; man lär sig förståelse för former och hur de setts samman för att fungera på bästa sätt. Man lär sig förståelse för väderstreckens påverkan. Det är inte alls särskilt konstigt, sådan kunskap arbetar också många målare och arkitekter efter även om de inte tillämpar samma helhetstänkande .Olika färgers påverkan har påvisats, dock är instrumenten för forskning trubbiga här. Att mäta påverkan av olika färger i ett laboratorierum görs inom forskningen men problemet är att studera sådana fenomen kliniskt; inom feng shui vet vi att färger  i rum påverkar oss olika beroende på var de återfinns i byggnaden. Och detta påverkas i sin tur av byggnadens grundförutsättningar.  I feng shui lägger vi till pusselbitar i komplexasystem, det är därför det är så svårt att förklara tillämpningen och människor har svårt att avgöra vad som är gedigen kunskap och vad som mest är en rolig inredningstrend. Jag föredrar att tala om flöden snarare än om chi, det är lättare att förstå och förklara. Jag återkommer om detta!

Kommentera gärna inlägget: