Formskolan enligt de 5 djuren och de 5 elementen

Att förstå form enligt feng shui kan vara både svårt och enkelt. Oftast när människor talar om formskolans principer så talar de om hur vi ser på form när vi placerar saker. Med saker menar jag både då ett hus ska placeras på bästa sätt i ett landskap och på en tomt eller då vi placerar möbler i ett rum så som säng, skrivbord, soffa, fåtöljer mm. Då vi placerar saker använder vi det vi kallar för de fem djurens princip. Djuren är symboler som på ett bildlikt sätt beskriver bästa formskolan. Så talar man tex om sköldpaddan för att påvisa att vi vill ha en stark baksida runt huset och med stark menar vi att den ska vara högre än framsidan (markens lutning) samt inhägnad i form av tex  häckar. Framsidan ska vara öppen och med utsikt och de två andra sidorna i balans med varandra. Denna balans kan skapas på olika sätt i utifrån förhållandena på plats. Men form handlar också om balans mellan de fem elementens form som kortfattat handlar om den låga fyrkantinga formen, den höga rektangulära, den halvmåneformade, den böljande, vågformiga och den konformiga, spetsiga. För att verkligen förstå form måste vi kunna sätta samman de här kunskaperna och förstå helheten. Form kan då handla om förståelse för topografins påverkan i landskapet, byggnadens form, infarternas placering, dörrarnas placering, planskissens form och rummens placering i förhållande till varandra. Tänk på att det finns stor skillnad i kunskapsnivå mellan olika konsulter som jobbar med feng shui. God feng shui är logisk och handlar om god arkitektur och hållbara miljöer. En byggnad byggd efter god förståelse för feng shuis principer kan hålla i hundratals år.

Kommentera gärna inlägget: